fbpx

O publikaci Strategie Akvizice Talentů

Tato publikace přináší odpovědi a praktická řešení na nejpalčivější témata spojené s náborem zaměstnanců. Podrobně se zabývá základními stavebními pilíři náboru jako je přitahování těch nejvhodnějších talentů prostřednictvím recruitment marketinguemployer brandingu a zároveň talent sourcing pasivních kandidátů, přičemž podrobně vysvětluje jak základní, tak pokročilejší metody sourcingu a oslovování kandidátů. Selekce kandidátů je další podstatný pilíř, kterému se v této publikaci věnuje péče, přičemž se zde vyvrací mýty o výběru zaměstnanců a představují poměrně snadno implementovatelné modely. Neodmyslitelným pilířem je samozřejmě i tvorba a dlouhodobá práce s databází minulých kandidátů a ostatních zájemců o kontakt s organizací. V publikaci taktéž nechybí témata jako je měření a datová analýza, propojení se strategickým managementem, či dokonce praktické využití s mikroekonomické makroekonomické teorie.

Patrik Bartko

O autorovi

  • Tvorba globálních strategií akvizice talentů a s tím spojená interakce s lidmi napříč různými kontinenty a kulturami se postupem času spojila s mojí další vášní – vzděláváním sebe i jiných.
  • Po studiu ekonomie a managementu jsem se proto zcela přirozeně vybral směrem doktorského studia, které bylo zaměřené právě na praktické postupy a strategie v oblasti náboru zaměstnanců.
  • Jsem člověk, který se zaměřuje na praktické uplatnění, a proto je pro mě důležité, aby organizace a jednotlivci, se kterými spolupracuji vždy dosáhli chtěného výsledku a nalezly ty nejvhodnější talenty na trhu práce.
  • Za smysl života považuji vedení jednotlivců a organizací od jejich vizí k hodnotným výsledkům.

O autorovi

  • Tvorba globálních strategií akvizice talentů a s tím spojená interakce s lidmi napříč různými kontinenty a kulturami se postupem času spojila s mojí další vášní – vzděláváním sebe i jiných.
  • Po studiu ekonomie a managementu jsem se proto zcela přirozeně vybral směrem doktorského studia, které bylo zaměřené právě na praktické postupy a strategie v oblasti náboru zaměstnanců.
  • Jsem člověk, který se zaměřuje na praktické uplatnění, a proto je pro mě důležité, aby organizace a jednotlivci, se kterými spolupracuji vždy dosáhli chtěného výsledku a nalezly ty nejvhodnější talenty na trhu práce.
  • Za smysl života považuji vedení jednotlivců a organizací od jejich vizí k hodnotným výsledkům.

Technické specifikace

Počet stran: 236

Počet normostran: 330

Jazyk: Čeština

ISBN: 978-80-11-00381-4

Nakladatelství: NextGenTA, s.r.o.

Rok vydání: 2021

Vydání: První vydání

Technické specifikace

Počet stran: 236

Počet normostran: 330

Jazyk: Čeština

ISBN: 978-80-11-00381-4

Nakladatelství: NextGenTA, s.r.o.

Rok vydání: 2021

Vydání: První vydání

Zaváděcí cena do 31.12.2021

649 Kč

1190 Kč